You are here

Jordvarme

Et jordvarmeanlæg kan enten bestå af en slange i jorden eller en vertikal boring. Ved begge løsninger kræves der en nøje gennemgang samt beregning af effekt og varmebehov. Vi samarbejder med Weishaupt, der med stor erfaring kan sikre, at man får den rigtige længde slanger i jorden samt får dimensioneret varmepumpen optimalt.

Løsningen med slanger i jorden kræver et større jordareal og man skal være indstillet på lidt oprydning i haven. Såfremt man ikke har plads, eller ikke ønsker haven gravet op, kan man vælge en løsning med vertikale boringer. Ens for begge løsninger er, at anlæggets varmepumpe skal stå indenfor i huset, hvor den omdanner energien/varmen til opvarmning og brugsvand.

Weishaupt ejer borefirmaet “BauGrund Süd” der udover at være europas største også sikrer dig at du kun skal entrere med en samlet leverandør.

Jordvarme er en vedvarende og miljørigtig ressource, der giver over tre gange så meget energi tilbage, som det forbruger.